Σε αντίθεση με την πανδημία, που αποδείχθηκε ένα προσωρινό χτύπημα για τις οικονομίες, η ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και δομικό κίνδυνο που απειλεί τη δυνητική ανάπτυξη των οικονομιών, προειδοποιεί η Moody’s. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, οι οικονομίες που εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν μόνιμη ζημιά εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης είναι εκείνες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η Ιταλία.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι μακροπρόθεσμες ζημιές για την οικονομία από αυτή την κρίση οφείλονται κυρίως στην υψηλή έκθεσή της στον τουρισμό (15% του ΑΕΠ), κάτι που την καθιστά ευάλωτη στην πιθανή μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Επίσης, σαν παράγοντα κινδύνου αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s τη μεγάλη σημασία που έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας και στην απασχόληση στην Ελλάδα.

Σε μέτριο κίνδυνο μόνιμης ζημιάς από την κρίση αυτή εκτίθεται η Ελλάδα και εξαιτίας της αδύναμης θέση της στα δημοσιονομικά, του υψηλότερου ρίσκου ενός πιστωτικού γεγονότος στον τραπεζικό κλάδο και  των αδύναμων θεσμών της.

Money

Η κρίση θα έχει διάρκεια

Η Moody’s προειδοποιεί ότι η ενεργειακή κρίση θα διαρκέσει, παρότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αποκλιμακωθεί αυτή τη στιγμή από τα υψηλά του καλοκαιριού. Μία παρατεταμένη περίοδος γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με την ανάγκη για δομική αναθεώρηση του ενεργειακού μείγματος της Ευρώπης, σημαίνει ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν πάνω από τα ιστορικά επίπεδά τους μεσοπρόθεσμα.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος αποτελεί ένα μεγάλο σοκ για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, ειδικά σε σχέση με χώρες χαμηλού ενεργειακού κόστους, όπως είναι οι ΗΠΑ, τονίζουν οι αναλυτές. «Αυτό το μειονέκτημα θα μπορούσε να αποδυναμώσει την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των τιμών της περιοχής και να οδηγήσει στην δομική πτώση της βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεσοπρόθεσμα, εάν δεν υπάρξει αποτελεσματική κυβερνητική στήριξη», σημειώνουν.

Την ίδια στιγμή, ο κίνδυνος επιβολής δελτίου αναμένεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για τις επενδύσεις, μέχρι να εξασφαλιστούν εναλλακτικές προμήθειες. Η Moody’s…