Σκοπός του έργου με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής, είναι η ανάπλαση της πλατείας δίπλα στο Λιμάνι, με απώτερο στόχο την αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμισή της που θα επιτρέπει την άνετη πρόσβαση όπως και ασφάλεια των επισκεπτών της.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε η ένταξη του έργου «Αναβάθμιση και Βελτίωση της Ελκυστικότητας και προσβασιμότητας του κοινόχρηστου χώρου του οικισμού Φαναρίου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με δικαιούχο φορέα τον Δήμο Κομοτηνής.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 477.258 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 213.535 ευρώ προέρχεται από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και τα υπόλοιπα 263.723 ευρώ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Κομοτηνής.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση της πλατείας δίπλα στο Λιμάνι, με απώτερο στόχο την αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμισή της που θα επιτρέπει την άνετη πρόσβαση όπως και ασφάλεια των επισκεπτών της.

Ο σχεδιασμός του έργου στοχεύει σύμφωνα με τον Δήμο Κομοτηνής, μεταξύ άλλων, στην πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλα τα επίπεδα της πλατείας, τη δημιουργία προστατευόμενων από τα οχήματα χώρων καθώς επίσης στη δημιουργία μόνιμων χώρων αναψυχής και πραγματοποίησης εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε τα εξής:

«Το Φανάρι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τον Δήμο Κομοτηνής και προχωράμε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση έργων που θα βελτιώσουν όχι μόνο την εικόνα του παραλιακού οικισμού για την προσέλκυση τουριστών αλλά και τις υποδομές, χρήστες των οποίων είναι πρωτίστως οι κάτοικοι.

Έχουμε ετοιμότητα σε μελέτες, σχεδιάζουμε και διεκδικούμε το μέγιστο των πόρων από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβάλλουμε με τους δικούς μας πόρους, τους οποίους φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε τα προηγούμενα χρόνια γιατί το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο οικονομικά για τους Δήμους».