Πέντε προτάσεις για την αγορά ενέργειας και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας κατέθεσε η Επιτροπή Ενέργειας του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συνδέσμου Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, σε συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η επιβολή τέλους 10 ευρώ/MWh στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις της χώρας παλεύουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ στη συνάντηση η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η ενεργειακή κρίση, δημιουργεί πλέον αντικειμενικές δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία της παραγωγής και στην Ελλάδα απειλώντας τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η προσαρμογή είναι απαραίτητο να επιτευχθεί χωρίς σοβαρή επιβάρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κάτι που θα εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους επιβίωσης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Πέρα όμως από την άμεση αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τονίστηκε ότι η μακροχρόνια εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα είναι κλειδί για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων. Σημειώθηκε τέλος η κρίσιμη κατάσταση που ήδη βιώνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, όπου η αναστολή λειτουργίας εργοστασίων και η πρόθεση μετεγκατάστασης τους σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο παραγωγικό δυναμικό.

Οι πέντε προτάσεις που παρουσίασε ο ΣΕΒ είναι οι εξής:

   1. Συμμετοχή στη διακοψιμότητα. Η βιομηχανία, ήδη, εφαρμόζει δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας συνεισφέροντας σημαντικά στην εθνική προσπάθεια, ενώ προτίθεται να συμμετάσχει στο μηχανισμό βραχυπρόθεσμης διακοψιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Τονίστηκε όμως η ανάγκη λειτουργίας του μηχανισμού με τρόπο που δεν πλήττει την εύρυθμη λειτουργία της.

   2. Διμερείς συμβάσεις. Ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ενέργειας πρέπει να διευκολύνει τη σύναψη διμερών συμβάσεων και να μην ανατρέπει στην πράξη τον σχεδιασμό και τις συμφωνίες μεταξύ…