Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνολογίας στις ουρολογικές επεμβάσεις. 

Οι εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής στο ουροποιογεννητικό σύστημα είναι πολλές, τόσο σε νεοπλασματικές παθήσεις όπως καρκίνος του προστάτη (ριζική προστατεκτομή), της ουροδόχου κύστεως (ριζική κυστεκτομή), του νεφρού (ριζική ή μερική νεφρεκτομή), της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρος (νεφροουρητηρεκτομή), όσο και σε μη νεοπλασματικές–καλοήθεις παθήσεις οργάνων όπως του  νεφρού (στένωση συμβολής, πυελοπλαστική–αφαίρεση ουρόλιθου, λιθοτομή, ρικνός ή μη λειτουργικός νεφρός–απλή νεφρεκτομή), στενώματος ουρητήρος (μετεμφύτευση ουρητήρος–παλινδρόμηση), κιρσοκήλη, καλοήθης υπερτροφία προστάτη, γυναικεία ακράτεια ούρων (κολποανάρτηση) ή πρόπτωση πυελικών οργάνων (ιεροκολποπηξία). 

Ρομποτική νεφρεκτομή ΡΝ – Νεφροουρητηρεκτομή ΡΝΟ
Η συμβατική λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια στις καλοήθεις και κακοήθεις χειρουργικές παθήσεις του νεφρού. Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής νεφρεκτομής σε σχέση με τη λαπαροσκοπική είναι η μείωση του χρόνου της επέμβασης, η μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στην απολίνωση των αγγείων της πύλης και η καλύτερη εργονομία. Σε εξειδικευμένα κέντρα στο εξωτερικό η ρομποτική νεφρεκτομή έχει βρει μεγάλη εφαρμογή στην απλή νεφρεκτομή ζώντα δότη για μεταμόσχευση νεφρού. 

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής νεφρεκτομής σε σχέση με την Ανοικτή Νεφρεκτομή (ΑΝ) είναι: 
•    μικρότερη απώλεια αίματος διεγχειρητικά 
•    μικρότερο τραύμα 
•    λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος 
•    μικρότερος χρόνος νοσηλείας 
•    ταχύτερη ανάρρωση
Η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή (ΡΝΟ) αποτελεί ασφαλή μέθοδο με όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας, και είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκινώματος της αποχετευτικής μοίρας του ανώτερου ουροποιητικού. Η ρομποτική υποβοήθηση δίνει πλεονέκτημα στη διαχείριση (εκτομή) του cuff της κύστεως πλησίον της κυστεουρητηρικής συμβολής, λόγω της ευκολότερης παρασκευής ιστών και τοποθέτησης ραφών. 

Ρομποτική μερική νεφρεκτομή ΡΜΝ 
Η Ανοικτή Μερική Νεφρεκτομή (ΑΜΝ) αποτελούσε την επέμβαση…