Η EUSOMA (Ευρωπαική Εταιρεία Μαστολογίας) συστήνει το 90% των γυναικών που υποβάλλονται σε χειρουργείο για καρκίνο μαστού, να έχουν προεγχειρητική ιστολογική διάγνωση με μικροεπεμβατικές βιοψίες. Η γνώση της βιολογίας του όγκου, όπως προκύπτει από την ιστολογική του εξέταση, μπορεί να τροποποιήσει τους θεραπευτικούς χειρισμούς.  Μια τέτοια περιπτώση είναι ενός τριπλά αρνητικού καρκίνου μαστού ή ενός καρκίνου που υπερεκφράζει το Her2neu ογκογονίδιο. Σε ορισμένες γυναίκες με αυτού του τύπου την ιστολογία του όγκου, συστήνεται συστηματική θεραπεία πριν την χειρουργική επέμβαση.

Οι μικροεπεμβατικές βιοψίες (core biopsy), γίνονται με τοπική αναισθησία. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια και την καθοδήγηση του μαστογράφου, όταν η βλάβη είναι ορατή στη μαστογραφία (στερεοτακτική βιοψία), των υπερήχων, όταν η βλάβη είναι ορατή στο υπερηχογράφημα ή με την καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου, όταν αυτή είναι ορατή μόνο στη μαγνητική τομογραφία. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνουμε ένα τμήμα της βλάβης για ιστολογική διάγνωση, χωρίς να υποβληθεί η γυναίκα σε χειρουργική επέμβαση. Διαγνωστική χειρουργική επέμβαση, με ανοιχτό δηλαδή χειρουργείο, πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας ή αποτυχίας να πάρουμε ιστό με μικροεπεμβατική τεχνική.

Με την προεγχειρητική διάγνωση η επέμβαση σχεδιάζεται καλύτερα και η γυναίκα ενημερώνεται πλήρως για τις θεραπευτικές της επιλογές πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο.

Χειρουργική του καρκίνου του μαστού 

Η χειρουργική του καρκίνου του μαστού έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Στις περισσότερες γυναίκες με καρκίνο μαστού, ο μαστός μπορεί να διατηρηθεί και οι επεμβάσεις αφορούν σε στοχευμένη αφαίρεση του όγκου, συχνά με την καθοδήγηση οδηγών συρμάτων, που τοποθετούνται με χρήση υπερήχων, μαστογράφου ή μαγνητικού τομογράφου. Το ογκολογικό χειρουργείο αφαίρεσης του όγκου, συνδυάζεται με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, που μας επιτρέπουν την αφαίρεση του σε ευρέα υγιή όρια εκτομής και συγχρόνως την επίτευξη καλού αισθητικού αποτελέσματος (ογκοπλαστική).

Στις γυναίκες που θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μαστεκτομή εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές, που επιτρέπουν τη διατήρηση του δέρματος του μαστού και της θηλής και…