«Καθαρίζουμε ρέματα-ζούγκλες σε όλα τα νησιά» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

 Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας που υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα νησιά ευθύνης της, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Αντιπλημμυρική Προστασία Ιαλυσού Ρόδου», ύψους  238.280,00 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

  1. Σύνταξη υδρολογικής μελέτης για τα ρέματα Μυρτενής, Αθαν. Διάκος, Αγίου Φανουρίου, Τριαντενού ποταμού και Επιτρόπου, με την οποία θα εκτιμηθεί η πλημμυρική απορροή σε χαρακτηριστικές θέσεις ελέγχου.
  1. Σύνταξη γεωλογικής μελέτης, η οποία απαιτείται στα πλαίσια της υδρολογικής μελέτης.
  1. Σύνταξη τοπογραφικής αποτυπώσεως στις θέσεις των προτεινομένων νέων έργων. Θα συνταχθεί επίσης αποτύπωση όλης της διευθετημένης κοίτης του Τριαντενού ποταμού, καθώς και όλων των τεχνικών που υπάρχουν στις διασταυρώσεις των εξεταζόμενων ρεμάτων με δρόμους.
  1. Σύνταξη προμελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Ιαλυσού με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις εκτός από την μηδενική, για τα ρέματα Αγ. Φανουρίου, τριαντενού ποταμού και ρέματος Επιτρόπου,
  1. Σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινομένων έργων.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε 11 μήνες από την υπογραφή της.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε σχετικά:

«Καθαρίζουμε ρέματα-ζούγκλες σε όλα τα νησιά, στην μεγαλύτερη εκστρατεία αυτής της δράσης που γνώρισαν τα νησιά στην ιστορία τους.

Εγκαταστήσαμε, επίσης για πρώτη φορά, σε 12μηνη βάση και σε βάθος 3ετίας, αναδόχους για τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επίσης σε όλα τα νησιά μας, εξαντλώντας κάθε όριο οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που έχουμε στη διάθεση μας».