Τον δρόμο της παίρνει η κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Ζωής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής μετά την έγκριση από την οικονομική επιτροπή των τευχών δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 4.280.201,00€.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αποφασίστηκε η έγκριση προμελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου «Μελέτες κατασκευής και κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.280.201,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, επιφάνειας περίπου 2.000τ.μ., θα ανεγερθεί στην περιοχή των Πευκακίων επί των οδών Αριστοτέλους, Σόλωνος και Επαμεινώνδα.

Ο στόχος της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Βασικός στόχος της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των φιλοξενουμένων στην κοινωνική και κοινοτική ζωή, την υπεράσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και να τους εξασφαλίσει μια ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση.

Η ΣΥΔ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της αυτονομίας τους, στην βελτίωση των καθημερινών δεξιοτήτων τους και θα τους βοηθήσει ώστε να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα από τις οικογένειές τους, προσφέροντας έτσι την ποιότητα ζωής που αξίζουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συγγενείς τους.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αγίας Παρασκευής θα αποτελέσει ένα σύγχρονο κέντρο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με Nοητική Yστέρηση.

Βασίλης Ζορμπάς: «Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα»

Από τη μεριά του ο Δήμαρχος, κ. Βασίλης Ζορμπάς, μετά το πέρας της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναφερόμενος στη Σ.Υ.Δ. τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελεί το σπουδαιότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών της πόλης μας. Ένα έργο τεράστιας ουσιαστικής σημασίας για τα άτομα με ΝΥ της πόλης μας και τις οικογένειές τους που το έχουν ανάγκη».