Προοδευτικά, ο χώρος της καρδιολογίας οδηγήθηκε σε σημαντικές επιμέρους εξειδικεύσεις, όπως η ηχωκαρδιογραφια, η επεμβατική καρδιολογία και η ηλεκτροφυσιολογία. 

Παράλληλα  ο χώρος της καρδιοχειρουργικής ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις και απαιτήσεις των ασθενών για λιγότερο αιματηρές  χειρουργικές επεμβάσεις, αναδεικνύει αποτελεσματικές τεχνικές, κυρίως μικροχειρουργικής  με εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα.

Είναι φανερό, ότι όλες οι προηγούμενες εξελίξεις και εφαρμογές απαιτούν οργανωμένα νοσοκομειακά σύνολα, όπου ομάδες επαγγελματιών υγείας υψηλής εξειδίκευσης, υποστηριζόμενα από ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό και υβριδικές αίθουσες οδηγούν στο βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα. 

Το ΥΓΕΙΑ και το ΜΗΤΕΡΑ, έχουν σημαντική και αξιομνημόνευτη ιστορία στο χώρο της καρδιοαγγειακής ιατρικής.
Σημαντικές πρωτοποριακές τεχνικές πρώτο εφαρμόστηκαν στη χώρα μας στα συγκεκριμένα νοσοκομεία, αρχίζοντας δεκαετίες πριν με την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς και εξελικτικά μετέπειτα με πλήθος νέων τεχνικών στο χώρο της επεμβατικής καρδιολογίας, των δομικών καρδιοπαθειών, της ηλεκτροφυσιολογίας και την ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής.

Σήμερα  τα δύο νοσοκομεία του Ομίλου HHG, ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ, αντιπροσωπεύουν χωρίς αμφισβήτηση ένα πρωτεύον σύνολο καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής, συγκρίσιμο με τα σημαντικότερα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά κέντρα.

Οι πραγματικότητες που υποστηρίζουν αυτή την αντίληψη, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως εξής:
•    Τα δύο αυτά νοσοκομεία προσφέρουν πλήρη διαγνωστική και θεραπευτική κάλυψη για ασθενείς όλων των ηλικιών. Όντως, νεογέννητα με συγγενείς καρδιακές παθήσεις θεραπεύονται επεμβατικά ή χειρουργικά με πλέον σύγχρονες μεθόδους.
Μεσήλικες, ηλικιωμένοι ή και υπερήλικες, απολαμβάνουν επίσης άριστη  διαγνωστική και θεραπευτική κάλυψη, αφού ένα εξαιρετικά σημαντικό σύνολο καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών, με μακροχρόνιες εξειδικεύσεις σε διαπρεπή διεθνή κέντρα, εφαρμόζουν κάθε σύγχρονη μεθοδολογία στους ασθενείς τους. 
•    Ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών, είναι ενδεικτικός της φήμης και της ποιότητας της καρδιοαγγειακής περίθαλψης των δύο νοσοκομείων. Οπωσδήποτε, όμως χρειάζεται να…