Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης σε παλαιούς  δικαιούχους και η πρώτη δόση για αγορές καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν δυο ακόμα πληρωμές, έως 28 Φεβρουαρίου και έως 28 Απριλίου Η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, και προβλέπει ελάχιστο ύψος 100 ευρώ και μέγιστο 800 με προσαύξηση στα 1.000 ευρώ για κατοίκους περιοχών με πολύ κρύο. 

Για νέους δικαιούχους και όσους «γυρίσουν την πλάτη» στο φυσικό αέριο το επίδομα διπλασιάζεται, και θα μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ εντός των ημερών για υποβολή αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα, και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν: 

  • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης
  • ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
  • ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
  • ή βιομάζα (πέλετ)
  • ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ΚΦΕ ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας…